İletişim

ADRES: Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman Vakfı Kanuni Evi  Ortahisar Mahallesi – Ortahisar/TRABZON
TEL: 0505 791 8276
E-mail: abaki@ktu.edu.tr

 


23_Nisan_KanuniV

19_Mayıs_KanuniV-1