Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Ali BAKİ (Başkan) Prof. Dr. Adnan BAKİ (Başkan Yrd.) Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ (Başkan Yrd.)
Prof. Dr. Hasan KARAL (Muhasip) Haydar REVİ İsmail KANSIZ
Salih ÖZKAN Kenan KURU Yrd. Doç. Dr. Aydın KILIÇARSLAN
   
  Nevzat YILMAZ (Genel Sekreter)  

GENEL KURUL DUYURUSU

Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman Vakfı Olağan Genel Kurulu, 23 Haziran 2019 tarihinde saat 14:00 de Trabzon Üniversitesi F-Blok Amfisinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Çoğunluğun sağlanamaması halinde 30 Haziran 2019 tarihinde aynı yer ve saatte Olağan Genel Kurul yapılacaktır.


Gündem:
1.    Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı
2.    Divan heyetinin teşekkülü
3.    Yönetim Kurulun faaliyet raporunun okunması ve ibrası
4.    Denetleme Kurulunun faaliyet raporunun okunması
5.    Yönetim ve Denetim Kurullarının seçilmesi
6.    Dilek ve temenniler
7.    Kapanış