GENEL KURUL TOPLANTISI – 23/06/2019

GENEL KURUL TOPLANTISI

Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman Vakfı Olağan Genel Kurulu, 23 Haziran 2019 tarihinde saat 14:00 de Trabzon Üniversitesi F-Blok Amfisinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Çoğunluğun sağlanamaması halinde 30 Haziran 2019 tarihinde aynı yer ve saatte Olağan Genel Kurul yapılacaktır.
Gündem:
1.    Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı
2.    Divan heyetinin teşekkülü
3.    Yönetim Kurulun faaliyet raporunun okunması ve ibrası
4.    Denetleme Kurulunun faaliyet raporunun okunması
5.    Yönetim ve Denetim Kurullarının seçilmesi
6.    Dilek ve temenniler
7.    Kapanış