GENEL KURUL TOPLANTISI – 11/06/2022

GENEL KURUL TOPLANTISI

Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman Vakfı Seçimli Olağan Genel Kurulu, 11 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 14:00’te Vakıf genel merkezi’nde (Kanuni Evi) yapılacaktır. Çoğunluğun sağlanamaması durumunda çoğunluk aranmaksızın seçimli olağan genel kurul 18.06.2022 Cumartesi günü saat 14.00’te aynı yerde gerçekleştirilecektir.

Gündem:
1.    Açılış, yoklama, saygı duruşu, İstiklal Marşı
2.    Divan heyetinin teşekkülü
3.    Faaliyet raporlarının okunması ve ibrası
4.    Denetleme raporlarının okunması ve ibrası
5.    Yönetim ve Denetim Kurullarının seçilmesi
6.    Dilek ve temenniler
7.    Kapanış