• Türkçe
  • English

UKSSS 2018 - Paneller
PANEL: ZİGETVAR ÖNÜNDE KANUNİ
 
Prof. Dr. János Hóvári
Macaristan Büyük Elçisi
 
Özgeçmiş
Macar Tarihçi ve Diplomat. Hóvári, Eötvös Loránd Üniversitesi’nde Tarih ve Türkoloji öğrenimi görmüştür. Pécs Janus Pannonius Üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak çalışan Hóvári, 1992 yılından itibaren Macaristan Dışişleri Bakanlığı’nda çeşitli görevlerde bulunmuştur. Bunlar arasında, Siyasi İşler Sekreterliği Bölüm Başkanlığı, Afrika ve Orta Doğu Dairesi Baş Danışmanlığı ve büyükelçilikler bulunur. Macaristan'ın İsrail, (2000-2004), Kuveyt (2008-2010) ve Türkiye (2012-2014) büyükelçisi ve Macaristan Küresel İşlerden Sorumlu Devlet Sekreter Yardımcısı (2010-2012) olarak görev almıştır. Dr. Hóvári Türk-Macar Dostluk Derneği’nin ve Macar-Türk Ortak Tarih Komitesi’nin genel sekreterliğini yapmıştır. Hóvári, 2010 yılında Pécs Üniversitesi'nde Profesör olmuştur. 2015 yılından bugüne, Szentendre’deki Hungarian Creative Artists Public Benefit and Nonprofit Association, Ltd.’in yöneticiliği yapmakta, National University of Public’de profesör olarak çalışmaktadır. Dr. Hóvári Arnavutluk ve Malta tarafından liyakat nişanlarıyla ödüllendirilmiştir. Dr. Hóvári’nin Macar-Türk ilişkileri, Doğu Avrupa, Balkanlar ve Osmanlı imparatorluğu üzerine pek çok araştırma ve yayını bulunmaktadır. Yayınlarına https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?lang=0&AuthorID=10048743 üzerinden ulaşılabilir.

 
Prof. Dr. Norbert Pap
Universityo of Pech
 
Özgeçmiş
Macar Coğrafyacı ve Tarihçi. Pap, Pécs’de Janus Pannonius Üniversitesi’nde coğrafya ve tarih öğrenimi görmüştür. 1999 yılından bugüne, Macaristan Pécs Üniversitesi’nde öğretim üyesi ve Doğu Akdeniz ve Balkan Çalışmaları Merkezi’nin kurucu başkanı olarak çalışmaktadır. 2010 yılından günümüze kadar Zigetvar üzerine bilimsel çalışmalarını sürdürmüş; 2012 yılından itibaren Sultan Süleyman’ın ölüm ve gömü yeri üzerine araştırmalarda bulunan araştırma ekibinin liderliğini yapmış; 2015’den itibaren de Sultan Süleyman Araştırma Ekibi’nin ortak başkanlığını yürütmüştür. Papp, Doğu Avrupa ve Macaristan’da İslam kültürü ve Balkanlar-Macaristan ilişkileri üzerine araştırmalarda bulunmuştur. Balkan Çalışmaları alanında, yüksek lisans ve doktora eğitim etkinlikleri yönetmektedir. Bugüne kadar, 9 kitap ve 211 makale yayımlamıştır. Akdeniz Havzası Uluslararası Coğrafya Birliği Komisyonu üyesi ve pek çok yerel ve uluslararası akademik derginin yazarı, başkanı ve editörüdür. Yayınlarına https://pte.academia.edu/NorbertPap üzerinden ulaşılabilir.

 
Prof.Dr. Ali Uzay PEKER
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 
Özgeçmiş
Türk Sanat ve Mimarlık Tarihçisi. İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde, sanat/mimari tarihi ve tarih öğrenimi görmüştür. Montréal’de bulunan Kanada Mimarlık Merkezi’nde post-doc yapan Peker, halen 2012 yılında profesör olduğu Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde çalışmaktadır. Peker, dekan yardımcılığı; hakemlik; tez danışmanlığı; fakülte kurulu ve jüri üyelikleri; eğitim/kalite güvencesi ve müfredat komisyonları üyelikleri; Horizon 2020 Proje değerlendirme uzmanlığı; AB Bologna uzmanlığı; AKTS danışmanlığı; AB 6. Çerçeve proje kurum koordinatörlükleri gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur. Çeşitli araştırma, akademik performans ve eğitim ödülleri alan Peker, halen ODTÜ Mimarlık Tarihi Anabilim Başkanı’dır. Peker, 2015 yılından itibaren TİKA tarafından desteklenen Kanuni Sultan Süleyman Türbe-Palankası Kazı ve Araştırmaları kapsamında çalışan Türk ekibin başkanıdır. Peker, Selçuklu ve Osmanlı şehir, sanat ve mimarisi, oksidentalizm/oryantalizm ve mimari sembolizm üzerine pek çok kitap ve makale yayımlamış; özgün dersler hazırlayıp açmış; çok sayıda konferans vermiş; kongre, sempozyum ve toplantılar düzenlemiştir. Yayınlarına https://metu.academia.edu/AliUzayPeker üzerinden ulaşılabilir.
 
 

 
 

PANEL: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BATI İLE İLİŞKİLER
 
Prof. Dr. Haydar Çakmak
Gazi Üniversitesi

 
Özgeçmiş
Ocak-Ekim 1994 Ayları arası UNESCO Milli komitede dokuz ay geçici görevle çalışmış, 1994-2000 yılları arasında Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı ve öğretim üyeliği yapmış, 2000-2001 eğitim ve öğretim yılında Kazakistan’da Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı ve öğretim üyeliği yapmış, 1999 yılında Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında Doçent, 2005 Yılında ise aynı anabilim dalında Profesör olmuştur. Halen Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Araştırma alanları; Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri, Avrupa Güvenliği, Türk Dünyası, Türk Dış Politikası konularını kapsamaktadır. Kafkasya - Orta Asya ve Avrupa ile ilgili yurt dışında ve yurt içinde çok sayıda makalesi yayımlanmıştır.

 
Prof. Dr. Hale Şıvgın
Gazi Üniversitesi
 
Özgeçmiş
1977 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yakınçağ Tarihi bölümünden mezun oldu. 1981 yılında aynı fakültede Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nden doktora derecesini aldı. 1988’de Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde Yardımcı Doçentlik görevine başladı. 1998’de Doçent, 2003’te Profesör oldu. 2001 yılında Milli Güvenlik Akademisi’ne devam etti ve mezun oldu. 2001-2018 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü’nü yürütmüştür. 2004-2010 yıllarında Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyeliğini yürütmüştür. 2015’ten beri Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Atatürk Araştırma Eğitim Merkezi yönetim kurulu üyesidir. 2018 yılında yeniden Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne Yakınçağ Tarihi Anabilimdalı Başkanı olarak atanmıştır. Thomson Reuters tarafından taranan Gazi Akademik Bakış adlı dergiyi çıkarmaktadır. Birçok kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

 
Doç. Dr. Şennur Şenel
Gazi Üniversitesi
 
Özgeçmiş
Doç. Dr. Şennur Şenel, Sivas-Gemerek doğumludur. Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü mezunudur. Doktorasını Türk Tarih Kurumu bünyesinde “Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Projesi” kapsamında “19.yüzyılda Ankara’nın Sosyal ve Ekonomik Yapısı” adlı doktora teziyle tamamlamıştır. 2004 yılında yürüttüğü Bilimsel Araştırmalar Projesi kapsamında İngiltere’de bulunmuş ve Londra’da bulunan National Archieve’da araştırma yapmıştır. 2004-2005 Öğretim yılında Kazakistan’da Hoca Ahmed Yesevi Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. 2011 ‘de Yeni ve Yakınçağ doçenti olmuştur. Halen Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih bölümü öğretim üyesidir. Türk Modenleşmesi, Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi, 19. ve 20 yüzyıllar siyasi, sosyal, düşünce ve ekonomi tarihiyle ilgilenmektedir. 2013 yılında ANGİKAD tarafından “Ankara’ya Değer Katan Kadınlar” ödülüne layık görülmüştür. 2012 yılında kurdurduğu Güçlü Toplum Derneği’nin 2015 yılından itibaren başkanlığını yürütmektedir.

 
Dr. Öğr. Üyesi Erjada Progonati
Hitit Üniversitesi

 
Özgeçmiş
Erjada Progonati, 1983 yılında Arnavutluk’ta doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Arnavutluk’ta tamamladıktan sonra, 2001 yılında Ankara Üniversitesi’nde Türkçe dili eğitimini aldı. 2006 yılında Gazi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 2008 yılında Yüksek Lisans ve 2012 yılında Doktora programlarını tamamladı. Uzmanlık alanları, Balkanlar ve Avrupa siyaseti. Türkçe’nin yanı sıra, İngilizce, İtalyanca, Yunanca, Fransızca, Rusça ve İspanyolca dillerini iyi derecede bilmektedir. 2013 yılından itibaren Hitit Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde Yardımcı Doçent olarak çalışmaktadır.

 
Dr. Maxime Gauin
Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 
Özgeçmiş
Maxime Gauin, Ağustos 2012’den bu yana AVİM bünyesinde misafir akademisyen olarak araştırmalarını sürdürmektedir. Tarih alanındaki lisans derecesini université Bordeaux-III’da (2005), Çağdaş Tarih alanındaki yüksek lisans derecesini ise université Paris-ISorbonne ve École normale supérieure de Lyon’da tamamlamıştır (2010). Gauin, AVİM’deki çalışmalarından önce Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumunda (USAK) araştırmacı olarak görev almıştır. European Journal of International Law, Journal of Muslim Minority Affairs, International Review of Turkish Studies gibi dergilerde akademik makaleler yayınlamıştır. Kendisi aynı zamanda Hürriyet Daily News, Daily Sabah, Haaretz, The Jerusalem Post, ve Cumhuriyet, için köşe yazıları yazmıştır. Gauin, 'Ermeni meselesi' ve Fransız-Türk ilişkilerinin çağdaş yönleriyle ilgili olarak çalışmalar yapmaktadır.
 
 

PANEL: HUKUK TARİHİ AÇISINDAN KANUNİ DÖNEMİ
 
Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ
İstanbul Üniversitesi

 
Özgeçmiş
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Hukuk Tarihi Anabilim Dalı Öğretim üyesidir. 1960 yılında Trabzon/Akçaabat’ta doğdu. İlk ve ortaöğrenimini doğduğu ilde tamamladıktan sonra, Hacettepe Üniversitesi’nde İngilizce hazırlık (1979-80), İstanbul Üniversitesi’nde Hukuk okudu (1984). İngiltere’de Birmingham ve Londra’da bir yıl (1988-89), Mısır’da Kahire’de (1992) 10 aya yakın bir süre araştırmalarda bulundu. “Nizamiye Mahkemelerinin Kuruluşu, Yapısı ve Hukuk Yargılama Usulü” adlı yüksek lisans teziyle bilim uzmanı (1989), “16. ve 17. Asır Osmanlı Şer’iyye Sicillerinde Mudarebe Ortaklığı: Galata Örneği” konulu çalışmasıyla doktor ünvanını kazandı (1996). Eserlerinden Bazıları; Çağdaş Azerbaycan Şiiri Antolojisi (Yusuf Gedikli ile, 1983) ve Tarihi ve Sosyal Bağlamı İçinde İslam Hukuku (Der. Aziz el-Azme, çeviri, 1992).

 
Prof. Dr. Muharrem KILIÇ
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

 
Özgeçmiş
Hukuk öğrenimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır. 2011 yılında profesörlük kadrosuna atanan Dr. KILIÇ, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, ‘Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi’ Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. ‘Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi’, ‘Karşılaştırmalı Hukuk Kuramı’, ‘Hukuk Metodolojisi’ ve ‘İnsan Hakları Hukuku’ konuları akademik ilgi alanlarını oluşturmaktadır. Akademik ilgisi doğrultusunda çok sayıda bilimsel yayınları ile ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. Prof. Dr. Muharrem KILIÇ, halen Türkiye Gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır.
 
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KILINÇ
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

 
Özgeçmiş
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesidir. Hukuk fakültesi dekan yardımcılığı görevini yürütmektedir. Kırıkkale üniversitesi hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Doktora çalışmasını Gazi Üniversitesinde " Osmanlı Ceza Hukukunda Yaptırım Türü Olarak Teşhir" isimli çalışmasıyla 2013 yılında tamamlamıştır. Uzmanlık alanları arasında Türk Hukuk Tarihi, Osmanlı Hukuku, İslam Hukuku ve Osmanlı Ceza Hukuku yer almaktadır.

 
 

PANEL: TÜRK-MACAR İLİŞKİLERİNDEN KESİTLER
 
Dr. Gökçe Günel
Sanat Tarihçisi

 
Özgeçmiş
Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünü yüksek lisans derecesinde bitirdi (1976). Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda Müze Asistanı(1977) ve Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nda Raportör, Müdür; Ankara Koruma Kurulunda Müdür olarak görev yaptı(1989-2002). Vakıflar Genel Müdürlüğü Abide ve Yapı İşleri Daire Başkanlığında çalıştı ve halen Dış İlişkiler Daire Başkanlığında Müdür olarak çalışmaktadır. Kültür varlıklarının belgelenmesi, korunması konusunda çalıştı. Vakıflar Genel Müdürlüğü eski eser arşivinin dijital ortama aktarılması projesini yürüttü.  Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde yurt içinde ve yurtdışındaki vakıf taşınmaz kültür varlıkları envanteri üzerinde, Macaristan, Yemen ve Kırım’da bulunan Osmanlı Türk mimari yapıları envanteri projesinde çalışmıştır. Ankara tarihi ve Ankara’daki kültür varlıkları, korumacılık ve yurt içinde ve yurt dışındaki Türk ve Osmanlı yapıları üzerine çeşitli kitap ve makaleleri bulunmaktadır. 40. meslek hayatını tamamlayarak Vaıflar Genel Müdürlüğü’nden emekli olan Gökçe Günel Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümünde yarı zamanlı öğretim görevlisidir.
 
Dr. Emre Saral
Hacettepe Üniversitesi
Özgeçmiş
1983 yılında Ankara’da dünyaya geldi. 2000 yılında TED Ankara Koleji’nden, 2004 yılında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Ankara Üniversitesi’nde Avrupa Birliği'nin uluslararası ilişkileri üzerine yapan Saral, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nden 2016 senesinde doktora derecesini almıştır. 2007 yılından beri aynı Enstitü'de araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Türk-Macar Dostluk Derneği Yönetim Kurulu üyesidir. Avrupa’daki Macar azınlıklar üzerine çalışmaları yayımlanmıştır. Yurt içi ve yurtdışında düzenlenen çeşitli bilimsel toplantılarda yakın dönem Türk-Macar ilişkileri üzerine konuşmalar yapmıştır. İngilizce, Macarca ve Almanca bilmektedir.
İsmail Tosun Saral
Türk-Macar Dostluk Derneği Başkanı

 
Özgeçmiş
Askerî tarih yazar ve müzeci rahmetli Tümgeneral Ahmet Hulki Saral ve ev hanımı rahmetli  Hacer Cenan Saral’ın oğludur. 1941 yılında Fethiye’de doğdu. 1961 yılında TED Ankara Koleji’ni bitirdikten sonra Viyana’da Hochschule für Welthandel (Dünya Ticareti Yüksek Okulu)’de okudu. Yedek Subaylık görevini Mamak Muhabere Okulu Telli Alay, I nci Tabur, II nci İnşa Bölüğünde tamamladı.  1966 yılında memur olarak çalışmaya başladığı İş Bankası saflarında Şef Yardımcısı, Müfettiş ve Müdür olarak görev aldıktan sonra 1997 yılında emekli oldu.  Türk-Macar Dostluk Derneği kurucularından olup, derneğin kuruluşundan itibaren yönetim kurulu üyesi olarak çalışmalarını sürdürmüş, halen dernek başkanıdır. Bektaşî dervişi Gül Baba üzerine yaptığı çalışmalar dergilerde yayımlanmış, Macarca’ya da çevrilmiştir.  5 Mart 2013 günü Macaristan Cumhurbaşkanı tarafından Macar-Türk kültürel ve tarihi hatıralarının muhafaza edilmesi uğrunda gerçekleştirdiği çok taraflı faaliyetlerin takdiri olarak Macar Liyakat Nişanı Şövalye Haçı (“Magyar Érdemrend lovágkerésztje”) ile ödüllendirilmiştir. 8 kitabı ve 75 makalesi yayınlamıştır. Evli ve iki çocuk babası olan Saral, İngilizce ve Almanca bilmektedir.
 
Mehmet Emin Yılmaz
Yüksek Mimar

 
Özgeçmiş
Mehmet Emin Yılmaz Ankara’da doğdu. Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nü bitirdi. 2004 ve 2005 yıllarında Türk Tarih Kurumu’nun Balkanlar’da yürüttüğü Yurtdışındaki Tarihi Türk Eserlerinin Tespiti Projesi’nde görev aldı. 2006’da Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde “Bulgaristan Hacıoğlu Pazarcığı’ndaki (Dobriç) Camiler ve Çeşmeler” konulu teziyle yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2013’te Anadolu Üniversitesi Mimarlık bölümünde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Kosova, Macaristan, Sırbistan, Gürcistan, Lübnan, Suriye, Azerbaycan ve Türkiye’nin muhtelif yerlerinde tarihî eserlere ait koruma onarım projeleri hazırladı. Müellifi olduğu restorasyon ve müze projeleriyle birlikte Gül Baba Tekkesi ve Türbesi (2013) ve Sigetvar’da Türk Mimârîsi (2015) kitapları ile baskı aşamasında olan ”Osmanlı Macaristanı’nda Tekkeler Türbeler” ve “Kiliseye Çevrilen Türk Eserleri” isimli çalışmaları bulunmaktadır. Türk-Macar Dostluk Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olup hâlen Ankara’da Türk Mîmârîsî Araştırma Merkezi’nde çalışmalarına devam etmektedir.

 

PANEL: İMPARATORLUKTAN CUMHURİYETE TRABZON: KAYNAKLAR, MEKÂN, ŞAHSİYETLER
 
Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Özgeçmiş
İlköğrenimini Çaykara'da, liseyi Trabzon'da tamamladı. 1987 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi'nden 1992 yılında "Lozan'da Batı Trakya Sorunu" isimli teziyle Yüksek Lisans; 1996 yılında "Atatürk Dönemi Türkiye'nin Balkan Politikası (1923-1938)" isimli teziyle de Doktora derecesini aldı. 1995 yılından beri Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde görev yapmaktadır. Şu anda KTÜ'de Rektör yardımcılığı görevine getirildi.
1999 yılında Yardımcı Doçent, 2003 yılında Doçent, 2008 yılında da Profesör oldu. 20. yüzyılda Balkanlar ve Trabzon üzerine 65 bilimsel makalesi, 3 kitap editörlüğü, 2 de kitabı vardır. Kıbrıs, Avrupa Birliği, Pontus ve Ermeni Sorunu ile ilgili Trabzon'da ve Türkiye'nin çeşitli illerinde konferanslar verdi. Bilimsel çalışma alanı ile ilgili ulusal hakemli dergilerin yayın ve hakem kurullarında görev yapmaktadır. 8 Yüksek Lisans Tezi yönetti. 5 Doktora Tezi, danışmanlığında sürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

 
Dr. Öğr. Üyesi Sebahattin USTA
Karadeniz Teknik Üniversitesi

 
Özgeçmiş
Usta, ilkokulu Trabzon Merkez Gündoğdu İlkokulu’nda, Ortaokulu Trabzon Cumhuriyet Ortaokulu’nda, lise öğrenimini de Trabzon Lisesi’nde tamamladı. 1995-1996 Eğitim-Öğretim yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü kazandı. 1999 yılında aynı bölümden mezun olup Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Yeniçağ Tarihi alanında Yüksek Lisans öğrenimine başladı. 2004 yılında “Trabzon’da Borç-Alacak İlişkileri (1693-1700) başlıklı yüksek lisans tezini tamamlayarak mezun oldu. 1999-2002 yılları arasında Kars’ta, 2002-2005 yılları arasında ise Trabzon’da çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. 2005 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne Öğretim Görevlisi olarak atandı. 2008 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı’nda Doktora eğitimine başladı. 2015 yılında “Trabzon’da Vakıflar (1550-1650)” başlıklı doktora tezini tamamladı. Aynı üniversitede Yrd. Doç. Dr. olarak görevini sürdürmektedir. Sebahittin USTA, evli ve iki çocuk sahibi olup yabancı dili İngilizce’dir.

 
Dr. Öğr. Üyesi Miraç TOSUN
Karadeniz Teknik Üniversitesi

 
Özgeçmiş
MİRAÇ TOSUN:1979’da Trabzon’da doğdu. 1996 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü kazanarak lisans öğrenimine başladı. 2005 yılında yüksek lisansını, 2013 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı’nda Doktora öğrenimini tamamladı. 2015 yılından itibaren K.T.Ü Edebiyat Fakültesi Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır

 
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KÖKSAL
Karadeniz Teknik Üniversitesi

 
Özgeçmiş
AHMET KÖKSAL:1978’de Düsseldorf/Almanya’da doğdu. 1999 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 2004 yılında aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalında Yüksek lisansını tamamladı. 2013 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalında Doktora eğitimini bitirdi. Halen KTÜ Edebiyat Fakültesi Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
 
Okt. Veysel USTA
Karadeniz Teknik Üniversitesi

 
Özgeçmiş
İlk, Orta ve Lise öğreniminden sonra 1981-1982 öğretim yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesini bitirdi. 1984 yılında Uzman olarak göreve başladığı Kültür Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğünde 1994-2005 yılları arasında Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2005 yılından itibaren Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümünde Öğretim Elemanı olarak görev yapmaktadır.
 Trabzon tarihi ve kültürü konusunda çeşitli araştırmalar yapan Veysel Usta’nın ilk araştırma-inceleme yazısı 1985 yılında Trabzon’da yayımlanan bir dergide yayımlandı. Bu tarihten itibaren Trabzon ve çevresi tarihine dair yazdığı bilimsel makaleler Tarih ve Toplum, Toplumsal Tarih, Milli Kültür, Türk Dünyası Araştırmaları, Türk Kültürü, E Dergisi gibi ulusal nitelikli dergilerde yayımlandı. Çalışmalarını özellikle II. Meşrutiyet, Milli Mücadele ve Cumhuriyet dönemi Trabzon tarihine yoğunlaştırarak bu konularda bildiri, makale ve kitaplar yayımladı. Trabzon tarihi ve kültürüne dair düzenlenen sempozyumların bilim ve düzenleme kurullarında görev alan Veysel Usta, bildiri kitaplarında editör olarak çalıştı.
1999 yılında Kenan Sarıalioğlu ile birlikte başta Trabzon olmak üzere Doğu Karadeniz bölgesi tarihi ve kültürü hakkında üretilmiş bilimsel nitelikli eserleri yayımlamak üzere kurdukları Serander Yayınevi’nin editörlüğünü yürütmektedir. Bu çerçevede 150’yi aşkın kitaba editörlük yaptı.  2006 yılından itibaren altı ayda bir çıkan ve 23. sayısı Kasım 2017 tarihinde yayımlanan hakemli, akademik Karadeniz İncelemeleri Dergisi’nin de editörlüğünü yapmaktadır.
Özellikle I. Dünya Savaşı sırasından Doğu Karadeniz bölgesinin bir kısmında yaşanan Rus işgali ve muhacirlik konusundaki çalışmalarını, Rusya arşivlerinde de sürdürmüş olup elde ettiği belgelerle konuya dair çok sayıda bilimsel konferans vermiş, radyo ve televizyon programlarına katılmıştır. Trabzon’da faaliyete geçen Trabzon Şehir Müzesi ve Ortahisar Tarih Müzesi’nde danışman olarak görev alan Usta, açılış çalışması süren Edebiyat Müzesi’nde de danışmanlık görevini sürdürmektedir.

 
 

PANEL: SULTAN SÜLEYMAN VE TRABZON
 
Prof. Dr. Feridun M. EMECEN
...
Özgeçmiş
Doktora derecesini Osmanlı tarihi alanında İstanbul Üniversitesi’nde (1985) tamamladı. 1989 yılında doçent, 1995 yılında profesör oldu. İstanbul Üniversitesi’nde çok çeşitli idari görevler yürüten Prof. Emecen halen İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde Edebiyat Fakültesi Dekanıdır. Osmanlı Tarihi’nin çok çeşitli alanlarında birçok eser ve araştırmaları bulunan Prof. Emecen özellikle Osmanlı klasik dönemi ve öncesinde sayılı uzmanlarından biridir. Prof. Emecen’in Türk Tarih Kurumu şeref üyeliği ve Türkiye Bilimler Akademisi üyeliği de tarih çalışmalarındaki seçkin konumuna işaret ederler. Prof. Emecen, 2014 yılında Elginkan Vakfı tarafından Türk Kültürü Araştırma Ödülü’ne layık görülmüştür. Fetih ve Kıyamet 1453, Yavuz Sultan Selim, Osmanlı’nın İzinde, İlk Osmanlılar ve Batı Anadolu Beylikler Dünyası, Osmanlı Klasik Çağında Hanedan, Devlet ve Toplum, Osmanlı Klasik Çağında Savaş, Osmanlı Klasik Çağında Siyaset yayınlanmış kitaplarından bazılarıdır.

 
Prof. Dr. Mesut ÇAPA
Ankara Üniversitesi

 
Özgeçmiş
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Akademik hayatına 1985 yılında Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde Araştırma görevlisi olarak başladı. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını aynı Enstitüde tamamladı. Kısa bir süre Enstitüde öğretim görevlisi kadrosunda bulundu. 1990 yılında, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi’ne Yardımcı doçent kadrosuna atanan Mesut ÇAPA, 1991 yılında Türkiye Cumhuriyeti Tarihi bilim dalında Doçent unvanını kazandı. 1997 Yılında Sosyal Bilimler Eğitim Bölümünde Profesörlük kadrosuna atandı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi’nde lisans ve yüksek lisans dersleri verirken birçok idari görevlerde bulundu: Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanlığı (1990-1993), Dekan Yardımcılığı (1993-1995), Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanlığı (1995-1998), Kanuni Sultan Süleyman Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (1995-2000), Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman Vakfı Başkanlığı (1996-1998), Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (1999-2004). 1998 yılında Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılanması üzerine, aynı yıl Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölüm Başkanlığı’na atandı; bu görevini Haziran 2011 tarihine kadar sürdürdü. Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırılması öncesinde, 1994-1997 tarihlerinde YÖK/Dünya Bankası Eğitimi Geliştirme Projesi çalışmalarına proje alt yöneticisi ve panelist olarak katıldı. Projeyle ilgili seminer çalışmaları ve Sosyal Bilimler Öğretimi ders materyallerinin hazırlanmasında görev aldı. 2011 tarihinden bu yana Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü akademik kadrosunda görev yapmaktadır.

 
Doç. Dr. Emrah Safa GÜRKAN
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

 
Özgeçmiş
Doç. Dr. Emrah Safa Gürkan 2003 yılında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan sonra, gene aynı üniversitenin Tarih Bölümü’nde Prof. Halil İnalcık’ın danışmanlığında 16. Yüzyılda Batı Akdeniz’de Osmanlı korsanları üzerine hazırladığı tezle 2006 yılında yüksek lisans derecesini aldı. Doktora çalışmalarını 2012 yılında Georgetown Üniversitesi’nde Osmanlı-Habsburg rekabeti çerçevesinde 16. Yüzyıl Akdenizi’nde İstihbarat konusu üzerine tamamladı. Medeniyetler arası diplomasi, saray hizipleri, Osmanlı stratejisi ve karar alma mekanizması, serhat çalışmaları, korsanlık, kölelik ve ihtida konuları üzerine uzmanlaşan Gürkan çeşitli uluslararası dergilerde makaleler yayınladı.

 
Dr. Öğretim Üyesi M. Hanefi BOSTAN


 
Özgeçmiş
1958 yılında Trabzon ilinin Çaykara ilçesinde doğdu. İlkokulu Çaykara’da, ortaokulu İstanbul Kartal Lisesi’nde, liseyi de Boyabat’ta tamamladı. 1982’de Marmara Üniversitesi’nde lisans eğitimini bitirdi. 31 Aralık 1982’de Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Tarih Ana Bilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1986’da yüksek lisansını, 1993’te de doktorasını tamamladı. 1992’de Öğretim Görevlisi kadrosuna tayin edildi. 1996’da da Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. 2001’de aynı üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi’nin Tarih Bölümü Yeni Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı’na kadrosuyla birlikte nakledildi. Halen bu fakültede Dr. Öğr. Üyesi’dir. 2005 yılında, XV-XVI Asırlarda Trabzon Sancağında Sosyal ve İktisadi Hayat isimli kitabıyla Milliyet Gazetesi’nin Örsan Öymen – Kent Tarihi Ödülü’nü aldı. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi (Uluslararası), Karadeniz İncelemeleri Dergisi (Ulusal) ve 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Dergisi’nin (Uluslararası) yazı kurulu üyesidir. Evli ve üç çocuk babasıdır. M. Hanefi Bostan’ın sosyal ve ekonomik tarihle ilgili yayınlanmış çok sayıda bildiri ve makalesinin yanında "Said Halim Paşa", "XV-XVI Asırlarda Trabzon Sancağında Sosyal ve İktisadi Hayat", "Karadeniz’de Nüfus Hareketleri ve Nüfusun Etnik Yapısı" ile "Bir İslamcı Düşünür ve Sadrazam Said Halim Paşa" isimli dört kitabı bulunmaktadır.
 

PANEL: KANUNİ DÖNEMİNİN DENİZ POLİTİKALARI
 
Prof. Dr. İdris BOSTAN
İstanbul Üniversitesi
Özgeçmiş
İdris Bostan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. Aynı bölümün Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Kürsüsünde 1985'te hazırladığı XVIII. Yüzyılda Tersâne-i Âmire konulu tezi ile doktor, 1992'de Yeniçağ Tarihi Dalında doçent ve 1998'de aynı alanda profesör oldu. Halen İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalında görev yapmakta, Akdeniz Dünyası Araştırmaları Yüksek Lisans Programını yönetmektedir. Osmanlı Denizcilik Tarihi, Deniz Ticaret Tarihi, Osmanlı Gemi Teknolojisi ve Ege Adaları ile ilgili kitap ve makaleleri yanında Osmanlı Devleti'nin güney siyasetini, özellikle Ortadoğu ve Afrika'daki varlığını ele alan araştırmaları bulunmaktadır. Akdeniz Dünyası Tarihi, Coğrafi Keşifler ve Akdeniz Dünyası Tarihine Etkileri, Ahidnameler ve Osmanlı Diplomasisi ve Akdeniz'de Korsanlık konularında lisans ve lisansüstü dersler okutmaktadır.

 
Prof. Dr. Temel ÖZTÜRK
Karadeniz Teknik Üniversitesi

 
Özgeçmiş
Temel ÖZTÜRK, 1973 yılında Trabzon’da doğdu. İlk ve orta dereceli eğitimini Trabzon’un Maçka ilçesinde tamamladı. 1995’te Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümünden, 1998’de KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisanstan ve 2004’te de İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Doktora Programından mezun oldu. 2006’da öğretim üyesi olarak girdiği KTÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde akademik görevi yanında çeşitli idari görevlerde de bulundu. Kültür ve sosyo-ekonomik tarih üzerine birçok makale ve bildirisi bulunan Öztürk, Savaş ve Trabzon isimli kitabıyla da özelde şehir tarihi genelde Osmanlı tarihi alanında çalışmalarını sürdürmektedir.

 
Dr. Öğr. Üyesi Özgür ORAL
İstanbul Üniversitesi

 
Özgeçmiş
2001 yılında İstanbul Üniversitesi'nden mezun oldu. Aynı üniversitede Prof. Dr. İdris Bostan danışmanlığında "17. Yüzyılda Akdeniz'de Osmanlı Korsanlığı" isimli yüksek lisans tezini 2004, "Osmanlı - Venedik Ticari İlişkileri, 1763-1794" isimli doktora tezini ise 2017 yılında tamamladı. Halen İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

 
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Serdar TABAKOĞLU
Kırklareli Üniversitesi

 
Özgeçmiş
1985 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini İstanbul’da bitirdi. Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümünü 2007 yılında bölüm birinciliği ile, aynı üniversitede Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünü ise 2008 yılında ikincilikle tamamladı. İstanbul Cervantes Enstitüsü’nün bursu ile iki yıl İspanyolca eğitimi aldı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Akdeniz Dünyası Araştırmaları Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini 2010 yılında Prof. Dr. Feridun Emecen danışmanlığında hazırladığı “XVIII. Yüzyılda Osmanlı-İspanya İlişkileri” başlıklı teziyle tamamladı. 2015 yılında doktora çalışmaları için TÜBİTAK desteği ile İspanya’da Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC) bünyesinde misafir araştırmacı olarak çalışmalarda bulundu. İspanya’da Miguel Angel de Bunes Ibarra danışmanlığında Madrid Deniz Müzesi Arşivi ve Simancas Arşivi’nde karşılaştırmalı olarak Osmanlı ve İspanyol denizcilik teşkilatlarına dair belgeler üzerinde çalıştı. 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda Prof. Dr. İdris Bostan danışmanlığında hazırladığı “Akdeniz’de Osmanlı-İspanya Rekabeti, 1560-1574: Teşkilat, Denizgücü ve Savaş” başlıklı tezi ile doktor ünvanı aldı. Halen Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır.