• Türkçe
  • English

UKSSS 2018 - Congress Program
24 April 2018 April 24, 2018 Tuesday

14:00-15:45:

Opening, Opening Statements and Invited Speaker: Prof. Dr. İlber ORTAYLI Presentation Langugae: Turkish Hall: Hasan Turan Salonu

15:45-16:00:

Coffee Break

16:00-17:15:

Panel: Zigetvar Önünde Kanuni Hall: Hasan Turan Salonu

16:00-17:15:

Panel: Kanuni Döneminin Deniz Politikaları Hall: Fahri Kuran Salonu

17:15-17:30:

Coffee Break

17:30-18:30:

1st Session (Oral Presentations)

18:30-18:45:

Coffee Break

18:45-19:45:

2nd Session (Oral Presentation)

20:00-22:00:

Opening Dinner


25 April 2018 April 25, 2018 Wednesday

09:30-10:45:

Panel: İmparatorluktan Cumhuriyete Trabzon Hall: AKM Büyük Salon

10:45-11:00:

Coffee Break

11:00-12:30:

Panel: Geçmişten Günümüze Batı ile İlişkiler Hall: AKM Büyük Salon

12:40-14:00:

Lunch

14:00-15:15:

Panel: Hukuk Açısından Kanuni Dönemi Hall: AKM Büyük Salon

15:15-15:30:

Coffee Break

15:30-16:45:

Panel: Sultan Süleyman ve Trabzon Hall: AKM Büyük Salon

16:45-17:00:

Coffee Break

17:00-18:15:

Panel: Türk-Macar İlişkilerinden Kesitler Hall: AKM Büyük Salon

18:15-18:30:

Coffee Break

18:30-19:30:

3rd Session (Oral and Poster Presentations)

20:00-22:00:

Closing Dinner


26 April 2018 April 26, 2018 Thursday

09:00-20:00:

Social Events

09:00-18:00:

Gümüshane Trip (Gümüşhane Süleymaniye District, Karaca Cave)1st Session (Oral Presentations) April 24, 2018 Tuesday 17:30-18:30
Fahri Kuran Salonu
Tarih
Chair Professor Mehmet Alaaddin YalÇinkaya
Vice-Chair: Dr. Mehmet Fatih GÖkÇek
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
30TurkishErhan Burhan ÇavdaroğluMert Can Erdoğan, Erhan Burhan ÇavdaroğluOttoman Political Thought Among The Bureaucracy Of The Sultan SuleymanSultan Süleyman Bürokrasisinde Osmanlı Siyaset Düşüncesi
34TurkishA. Güngör üçüncüoğluA. Güngör üçüncüoğlu, Mustafa DurmuşL. Uluslararasi Kanunİ Sultan SÜleyman Sempozyumu 24-26 Nİsan 2019
67Turkishİlhan GÖkMehmet Fatih GÖkÇek, İlhan GÖk1742-1759 Tarihleri Arasında Trabzon Hatuniye Vakfı Ile İlgili İstanbul'a Arz Edilen Sorunlar Ve Merkezin Bunlara Getirdiği Çözümler
135TurkishMesut YılmazMesut Yılmaz, Muzaffer BaşkayaNational Holiday Celebrations In Trabzon In The First Years Of The Republic (1925-1950)Cumhuriyetin İlk Yıllarında Trabzon’da Milli Bayram Kutlamaları (1925-1950)

1st Session (Oral Presentations) April 24, 2018 Tuesday 17:30-18:30
Ahmet Selim Teymur Salonu
Sağlık
Chair Professor Ahmet Ayar
Vice-Chair: Inst. Dr. Ceyda Uzun Şahİn
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
95TurkishUçar KÜÇÜkUçar KÜÇÜk, Galip Usta, Kemal TorpuŞ, Mustafa BerentDevelopment Of Emergency Health Services In TurkeyTÜrkİye’de Acİl SaĞlik Hİzmetlerİnİn GelİŞİmİ
114TurkishMelek ErtÜrk YavuzMelek ErtÜrk Yavuz, Dilek ÇİlİngİrAcİl Servİs SaĞlik ÇaliŞanlarinin KarŞilaŞtiklari Rİskler Ve Önlemler
121TurkishCeyda Uzun ŞahinCeyda Uzun Şahin, Dilek Çilingir, Enes BulutCerrahi Alan Enfeksiyonlarında Güncel Yaklaşımlar: Literatür Taraması

1st Session (Oral Presentations) April 24, 2018 Tuesday 17:30-18:30
Bedri Rahmi Eyüpoğlu Salonu
Sağlık
Chair Professor Nesrin Nural
Vice-Chair: Inst. Dr. Hilal Pekmezcİ Purut
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
31TurkishAydanur AydinAydanur Aydin, Ayla GÜrsoyPatient Monitoring From Now To Nursing DÜnden BugÜne HemŞİrelİkte Hasta İzlemİ
81TurkishHilal Pekmezci PurutHilal Pekmezci Purut, Sevilay Hintistan, Bahar Kefeli ÇolTeknolojİ Kullaniminin YaŞliya Yansimasi
105TurkishYağmur AkbalYağmur Akbal, Elif Okur, Burcu Çuvalci, Nesrin NuralDuymadım, Görmedim, Bilmiyorum: Yaşlılarda İstismar Ve İhmal
119TurkishAysun CanAysun Can, Sevilay HİntİstanÇaĞimizin HastaliĞi: Sevgİsİzlİk

1st Session (Oral Presentations) April 24, 2018 Tuesday 17:30-18:30
Kanuni Salonu
Eğitim
Chair Assoc. Prof. Mehmet Okutan
Vice-Chair: Dr. Muhammet Berigel
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
44TurkishFatih GürcanFatih Gürcan, Tolga Berber, Uğur ŞevikDetermination Of The Priorities Of Candidate Students In University Preferences: A Data Mining Application On Twitter PlatformAday Öğrencilerin Üniversite Tercihlerindeki Önceliklerinin Belirlenmesi: Twitter Platformu Üzerinde Veri Madenciliği Uygulaması
50TurkishMehmet - AkpinarMehmet - Akpinar, Sevcan - Kranda1998, 2005, 2015 Ve 2018 Sosyal Bİlgİler ÖĞretİm Programlarinin Grafİk Okuryazarlik Becerİsİ AÇisindan İncelenmesİ
102EnglishMuhammet BerigelMuhammet BerigelQuality Standarts For Ict Supported Distance Education In Turkey
123TurkishMehmet OkutanMehmet OkutanKanunİ Sultan SÜleyman Ve EĞİtİm

1st Session (Oral Presentations) April 24, 2018 Tuesday 17:30-18:30
Nihat Turan - 1 Salonu
Tarih
Chair Professor Melek Öksüz
Vice-Chair: Dr. Betül Saylan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
4TurkishBetül SaylanBetül SaylanMystical Life Of Period Of Kanuni Sultan Süleyman And The Relationship Between Kanuni And Mewlewiyye According To Mewlewi SourcesKānûnî Sultan Süleyman Dönemi Tasavvufî Hayat Ve Mevleviyye Kaynaklarına Göre Kānûnî’nin Mevleviyye Ile İlgisi
11TurkishKemal SaylanKemal SaylanOttoman Period Monuments In Gumushane: Sultan Suleyman Han's KulliyeGümüşhane’de Osmanlı Dönemi Eserleri: Sultan Süleyman Han Külliyesi
79TurkishMine GÖzÜbÜyÜk TamerMine GÖzÜbÜyÜk TamerA Scientist Human As An Example In Representing Equality Gender: Mualla EyÜpoĞlu Anhegger From TrabzonToplumsal Cİnsİyet EŞİtlİĞİnİn Temsİlİnde Örnek Bİr Bİlİm İnsani: Trabzonlu Mualla EyÜpoĞlu Anhegger
100TurkishMustafa DİĞlerMustafa DİĞlerKanunİ Sultan SÜleyman Perİod And NakkaŞ Nİgarİ Portrait Under The MiniaturesKanunİ Sultan SÜleyman DÖnemİ Ve NakkaŞ Nİgarİ MİnyatÜrlerİnde Portre AnlayiŞi
103TurkishMustafa DİĞlerMustafa DİĞlerMatrakÇi Nasuh's "beyan-i Menazil-İ Sefer-İ Irakeyn-İ SÜleyman" Innovations In Art And Miniature ArtMatrakÇi Nasuh’un “beyan-i Menazİl-İ Sefer-İ Irakeyn-İ SÜleyman” Eserİ Ve MİnyatÜr Sanatina GetİrdİĞİ Yenİlİkler

1st Session (Oral Presentations) April 24, 2018 Tuesday 17:30-18:30
Nihat Turan - 2 Salonu
Edebiyat
Chair Assoc. Prof. Bİlal Kirimli
Vice-Chair: Research Assistant Emine Damla Turan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
39TurkishEmine Damla TuranEmine Damla Turan, Ceyhun Vedat UygurThe Kutadgu Bilig In Kirghiz Turkish: Kuttuu Bilim -the Concept Area Of Administration-Kırgız Türkçesiyle Kutadgu Bilig: Kuttuu Bilim -yönetim Ile İlgili Kavram Alanı-
85TurkishHilal ÖzkayaHilal ÖzkayaAksu Magazine In The Context Of Poem-government-ideologyŞiir - İktidar - İdeoloji Bağlamında Aksu Dergisi
87TurkishNeslihan BodurNeslihan BodurA Cultural Value Of Trabzon: Akın MagazineTrabzon’un Kültürel Bir Değeri: Akın Dergisi
88TurkishSümeyye ÇelİkSümeyye ÇelİkBİr İkİncİ MeŞrutİyet Yayin Organi Resİmlİ Kİtap Ve Kadin

1st Session (Oral Presentations) April 24, 2018 Tuesday 17:30-18:30
Fatih Salonu
Edebiyat
Chair Professor Suat Ungan
Vice-Chair: Assoc. Prof. Nazire Erbay
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
10TurkishÖzge Özbay KaraÖzge Özbay KaraMarks Of Social Life In The Muhibbi DivanMuhibbî Dîvânı'nda Sosyal Hayatın İzleri
42TurkishEmre TürkmenEmre TürkmenA Discourse Analysis Of The Fermans Concerning The Capture Of The Heir Apparent Bayezid As Recorded In No. 3 Mühimme DefterSöylem Analizi Denemesi: 3 Numaralı Mühimme Defteri’nde Şehzade Bayezid’in Yakalanmasına İlişkin Yer Alan Hükümler
107TurkishSuat UnganSuat UnganOn Dokuzuncu Yüzyıl Divan Ve Halk Şairlerinin Ortak Noktaları
116TurkishNazire ErbayNazire Erbay19. YÜzyil Aydin Ve Şaİrİ Olarak Bayburtlu Zİhnİ’nİn Şİİrlerİnde Trabzon

1st Session (Oral Presentations) April 24, 2018 Tuesday 17:30-18:30
Yavuz Salonu
Edebiyat
Chair Professor Mevhibe Asiye CoŞar
Vice-Chair: Assoc. Prof. Savaşkan Cem Bahadir
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
6TurkishEmel NalÇacigİl ÇopurEmel NalÇacigİl Çopur Ideal Life Principles In The MuhİbbİĞ DİvanMuhibbî Dîvânı'nda İdeal Yaşam İlkeleri
48TurkishAbdulhakim TuĞlukAbdulhakim TuĞlukA Study About Şerafettin Yaltkaya’s Poem Called Yaltkaya’nın ‘firdevs-âşiyân Sultan Süleymân Hân Kânûnî Hazretlerinin Türbe-i Mübâreklerini Ziyâretde’Şerafettin Yaltkaya’nın ‘firdevs-âşiyân Sultan Süleymân Hân Kânûnî Hazretlerinin Türbe-i Mübâreklerini Ziyâretde’ Adlı Manzumesi Üzerine Bir İnceleme
64TurkishArzu CantürkMehmet Akpınar, Arzu CantürkSosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sınav Türü Tercih Ve Nedenleri Ile Sınavlara Hazırlanma Şekillerinin Öğrenmeleri Üzerindeki Etkisi
120TurkishSavaşkan Cem BahadırSavaşkan Cem BahadırKanunî Sultan Süleyman Dönemi Şarap Yasağının Bâkî Divanı’ndaki İzleri

1st Session (Oral Presentations) April 24, 2018 Tuesday 17:30-18:30
Ortahisar Salonu
Edebiyat
Chair Professor Temel Öztürk
Vice-Chair: Dr. Emine Bilgehan TÜrk
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
26TurkishMehmet ÖzdemirMehmet ÖzdemirAn Analysis On Love And Attachment In Dede Korkut Book Based On The Idea Of Having Children In Turkish Culture Türk Kültüründe Çocuk Olgusundan Hareketle Dede Korkut Kitabı’nda Sevgi Ve Bağlılık Temalarının İncelenmesi
91TurkishHatem TÜrkHatem TÜrkİsmet Zeki Eyuboğlu Ve Şiirleri Üzerinde Bir İnceleme
92TurkishEmine Bilgehan TürkEmine Bilgehan TürkEdebiyat Tarihlerinin Unutulan Yüzü Hakkı Süha Gezgin Ve Hikâyeciliği
93TurkishHatem TÜrkHatem TÜrk, Onur YilmazThe Ordu Halkevi Media Organ: Ordu And Yeşil Ordu MagazinesOrdu Halkevi Yayın Organı: Ordu Ve Yeşil Ordu Dergisi
1st Session (Oral Presentations) April 24, 2018 Tuesday 17:30-18:30
Hasan Turan Salonu
Hukuk
Chair Assoc. Prof. Recep Narter
Vice-Chair: Res. Ass. Dr. Hilal Yazici
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
1TurkishBetül KayarBetül KayarThe Legal Analysis Of The Kat'-i Tarîk Situations In The Ottoman Empire During The Period Of Kanun-i Sultan SüleymanKanun-i Sultan Süleyman Döneminde Osmanlı Devleti’nde Gerçekleşen Kat’-ı Tarîk Vâkıâlarının Hukuki Tahlili
3TurkishGamze Nur ŞahinGamze Nur ŞahinA Method To Audit Divan-ı Hümayun Starting From The Kanuni Period: The Audit Behind The CageDivan-ı Hümâyun’un Denetlenmesinde Kanuni Döneminde Başlayan Bir Yöntem: Kafes Arkası Denetim
90TurkishMahmut CeylanMahmut CeylanThe Principle Of Legality On Administrative Sanctionsİdari Yaptırımlarda Kanunilik İlkesi
113TurkishHilal YaziciHilal YaziciThe Problem Of The Execution Of Individual Application DecisionsBireysel Başvuru Kararlarının Uygulanması Sorunu
2nd Session (Oral Presentation) April 24, 2018 Tuesday 18:45-19:45
Fahri Kuran Salonu
Sanat Tarihi
Chair Professor Mehmet Yavuz
Vice-Chair: Dr. Mustafa DİĞler
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
24TurkishFatma AkçaFatma AkçaTracking Of Miniatures Kanuni Sultan SüleymanMinyatürlerin İzinde Kanuni Sultan Süleyman
40TurkishMehmet YavuzMehmet YavuzKanuni Devrinde Trabzon İç Kale (yukarı Hisar)’da Yapılan Sur Duvarı Yenilemesi Ve DüşündürdükleriKanuni Devrinde Trabzon İç Kale (yukarı Hisar)’da Yapılan Sur Duvarı Yenilemesi Ve Düşündürdükleri
127TurkishCeyda Uzun ŞahinCeyda Uzun Şahin, Dilek Çilingir, Enes BulutAmeliyat Öncesi Dönemde Hasta Bakımına İlişkin Güncel Yaklaşımlar: Literatür Taraması

2nd Session (Oral Presentation) April 24, 2018 Tuesday 18:45-19:45
Ahmet Selim Teymur Salonu
Eğitim
Chair Professor Rahmi ÇİÇek
Vice-Chair: Assoc. Prof. Bahar Yalın
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
41TurkishRahmi ÇİÇekRahmi ÇİÇekSuleyman The Magnificant And His Age In Textbooks Of The Age Of AtatürkAtatürk Dönemi Ders Kitaplarında Kanuni Sultan Süleyman Ve Dönemi√
52TurkishFikret SÖzbİlİrFikret SÖzbİlİrCareer Adaptability And Vocational Identity In Terms Of Influential Factors In Job Choice And AgeMeslek Seçiminde Etkili Faktörler Ve Yaş Bakımından Kariyer Uyumu Ve Mesleki Kimlik
58TurkishBahar YalınBahar Yalın, Sibel AkConstruction Of History And Truth In Television: Kanuni Sultan Süleyman And Representation In His Age Of Series Of Muhteşem YüzyılTarih Ve Gerçek İnşasında Televizyon: Kanuni Sultan Süleyman Ve Döneminin Muhteşem Yüzyıl Dizisindeki Temsili
75TurkishAkın YıldırımAkın Yıldırım, Tuğçe EkizSosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Şehir Kimliğini Tanıma Becerileri Fatih Eğitim Fakültesi Örneği

2nd Session (Oral Presentation) April 24, 2018 Tuesday 18:45-19:45
Bedri Rahmi Eyüpoğlu Salonu
Sağlık
Chair Professor Hikmet Yazıcı
Vice-Chair: Assoc. Prof. Dilek Çİlİngİr
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
36TurkishBurcu ÇuvalcİBurcu Çuvalcİ, Yağmur Akbal, Elif Okur, Sevilay HİntİstanYaşlılarda Yalnızlık Ve Yalnız Yaşlıya Yaklaşım
108TurkishElif OkurElif Okur, Burcu Çuvalci, Yağmur Akbal, Sevilay HİntİstanYaşlı Sağlığında Dördüncül Koruma Ve Hemşirenin Savunucu Rolü
117TurkishAysun CanAysun Can, Sevilay HİntİstanTarİhİn Salgin Hastaliklari Yerİnİ Yenİ Bİr Korkuya Birakti: “saĞliksiz YaŞlanma”
125TurkishDilek ÇİlİngİrDilek Çİlİngİr, Ceyda Uzun Şahİn , Enes BulutSelçuklular Ve Osmanlılarda Darüşşifalar Ve Müzik Terapi

2nd Session (Oral Presentation) April 24, 2018 Tuesday 18:45-19:45
Kanuni Salonu
Karma
Chair Assoc. Prof. Recep Narter
Vice-Chair: Assoc. Prof. Mine GÖzÜbÜyÜk Tamer
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
5TurkishMine GÖzÜbÜyÜk TamerMine GÖzÜbÜyÜk TamerA Form Of Material Culture: Historical Fountains Disappearing From Social And Cultural Life: Historical Fountains In TrabzonSosyal Ve KÜltÜrel Hayatimizda Kaybolmakta Olan Maddİ Bİr KÜltÜr ÖrneĞİ: Tarİhİ Trabzon ÇeŞmelerİ
16TurkishSoner DemİrtaŞSoner DemİrtaŞThe Tendency Toward Decriminalisation And Avoiding PunishmentTürk Hukukunda Suç Olmaktan Çıkarma Ve Ceza Vermekten Kaçınma Eğilimi
21EnglishSeda Gayretli AydınSeda Gayretli AydınEnactments Related To Marriage At Kanuni Sultan Suleyman Period 

2nd Session (Oral Presentation) April 24, 2018 Tuesday 18:45-19:45
Nihat Turan - 1 Salonu
Tarih
Chair Professor Kenan İnan
Vice-Chair: Assoc. Prof. Özgür Yilmaz
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
17TurkishÖzgür YilmazÖzgür YilmazGeorges Outrey's Consulate In Trabzon (1832-1842)Georges Outrey'nin Trabzon Konsolosluğu (1832-1842)
20TurkishKenan İnanKenan İnanOrta Hisar: A Quarter Of Governors In Mid 17th Century TrabzonOrta Hisar: 17. Yüzyıl Trabzon'unda Bir Yönetici Mahallesi
55TurkishAlev DuranAlev Duran, İsmail KÖse An Important Impact On Turkish - Hungarian Relations: Turkology In The Light Of Hungarian Archive VisionTÜrk - Macar İlİŞkİlerİnde Önemlİ Bİr Etkİ: Macar ArŞİv Vesİkalari IŞiĞinda TÜrkolojİ
86TurkishAyşe Asude Soysal DoğanAyşe Asude Soysal DoğanThree Sufis In The Reign Of Sultan Süleyman The Magnificent: Sofyalı Bâlî Efendi, Tireli Bâlî Efendi, Hamza Bâlî Kanunî Sultan Süleyman Devrinde Yaşamış Üç Bâlî: Sofyalı Bâlî Efendi, Tireli Bâlî Efendi, Hamza Bâlî

2nd Session (Oral Presentation) April 24, 2018 Tuesday 18:45-19:45
Nihat Turan - 2 Salonu
Edebiyat
Chair Professor Hatice Şahin
Vice-Chair: Professor Erdoğan Erbay
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
27TurkishHatice ŞahinHatice ŞahinOn Accepted Galat In Galat DictionariesGalat Sözlüklerinde Galat Kabul Edilenler Üzerine
62EnglishRaşit ÇolakRaşit ÇolakAn Arch Poet’s Or A Sultan's Love
131TurkishErdoğan ErbayErdoğan ErbayNamık Kemal, Historical Novel, France, French LiteratureOn Dokuzuncu Yüzyıl, Tarihi Roman Ve Namık Kemâl

2nd Session (Oral Presentation) April 24, 2018 Tuesday 18:45-19:45
Fatih Salonu
Eğitim
Chair Professor Suat Ungan
Vice-Chair: Assoc. Prof. Savaşkan Cem Bahadir
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
47TurkishMehmet AkpınarMehmet Akpınar, Meryem KekeçEffects Of The Introduction Process To The European Union On Social Studies CurriculumAvrupa Birliğine Giriş Sürecinin Sosyal Bilgiler Öğretim Programına Etkileri
110TurkishFatih GürcanFatih Gürcan, Muhammet BerigelAnalysis Of Research Trends In Distance Education Literature By Probabilistic Topic Modeling MethodUzaktan Eğitim Literatüründeki Araştırma Eğilimlerinin Olasılıksal Konu Modelleme Yordamıyla Analizi
118TurkishSavaşkan Cem BahadırSavaşkan Cem BahadırBâkî’nin Gözünden Sultan Süleyman
130TurkishMustafa ÜreyMustafa Ürey, Maşide GÜlerFen Bİlgİsİ ÖĞretmen Adaylarinin Çevresel VatandaŞlik Algilarinin DeĞerlendİrİlmesİ

2nd Session (Oral Presentation) April 24, 2018 Tuesday 18:45-19:45
Yavuz Salonu
Karma
Chair Professor Mustafa ÇaĞatay Okutan
Vice-Chair: Dr. Muhammet Berigel
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
23TurkishAbdulkadİr AksuAbdulkadİr AksuKentsel Gelişiminde Belediyelerin İmar Planlarının Rolü
82EnglishÖzgür DemİrtaŞÖzgür DemİrtaŞ, Neslihan Derİn, Mustafa KaracaHİzmetkÂr LİderlİĞİn ÖrgÜtsel VatandaŞlik DavraniŞi Ve ÇaliŞanlarin YaraticiliĞi Üzerİndekİ Etkİsİ: Lİdere Olan GÜvenİn Aracilik Etkİsİ
104TurkishNeslihan DerİnNeslihan Derİn, Özgür DemİrtaŞVİzyoner Lİderlİk
112TurkishMuhammet BerİgelMuhammet Berİgel, Murat AtasoyEvaluation Of Distance Learning Activities Of Karadeniz Technical University Through Google Analytics DataKaradeniz Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Faaliyetlerinin Google Analitik Verileri Üzerinden Değerlendirilmesi
2nd Session (Oral Presentation) April 24, 2018 Tuesday 18:45-19:45
Ortahisar Salonu
Tarih
Chair Professor Mehmet Alaaddin YalÇinkaya
Vice-Chair: Dr. Muzaffer Başkaya
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
15TurkishSerkan DemirelSerkan DemirelA Discussion Note On The Eurocentric View In Ancient History StudiesEskİÇaĞ Tarİhİ ÇaliŞmalarinda Avrupamerkezcİ BakiŞ AÇisi Üzerİne Bİr TartiŞma Notu
25TurkishMehmet Alaaddin YalÇinkayaMehmet Alaaddin YalÇinkayaElizabeth Çağı Tarihçisi Richard Knolles’in İngilizce İlk “türk Tarihi” Eserinde Kanuni Dönemi
78TurkishSelim ParlazSelim ParlazCeneviz Elçilerinin Mektupları Işığında Sultan Süleyman Dönemi Gelişmeleri Hakkında Bazı Notlar (1558-1566)
89TurkishMuzaffer BaşkayaMuzaffer Başkaya Establishing Of The Development Society Of Trabzon Province, Its Activities, And A Neighborhood Arose Within This Scope: Kalkinma Mahallesi (development Neighborhood)Trabzon İlini Kalkındırma Cemiyetinin Kuruluşu Faaliyetleri Ve Bu Kapsamda Ortaya Çıkan Bir Mahalle: Kalkınma Mahallesi
3rd Session (Oral and Poster Presentations) April 25, 2018 Wednesday 18:30-19:30
AKM Fuaye Alanı
Karma
Chair
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
37TurkishUçar KÜÇÜkMuhammed Yildiz, Uçar KÜÇÜk, Enver Caner, Kemal TorpuŞHistorical Development Process Of Physiotherapy And RehabilitationFizyoterapi Ve Rehabilitasyonun Tarihsel Gelişim Süreci
38TurkishAydanur AydinAydanur Aydin, Ayla GÜrsoyNursİng Travel İn TİmeHemŞİrelİĞİn Zamandakİ YolculuĞu
53TurkishUçar KÜÇÜkEnver Caner, Muhammed Yildiz, Uçar KÜÇÜk, Galip UstaHistorical Development Process Of NursingHemşireliğin Tarihsel Gelişim Süreci
56EnglishBahar CandaŞBahar CandaŞ, Didem Sarimehmet, Ayla GÜrsoy, Sevilay HİntİstanDeveloping Technological Approches: Robotic Surgery And Nursing
59TurkishGalip Safa AktürkGalip Safa Aktürk, Nurhan Gümrükçüoğlu, Kutluhan ÇolakAwareness Of Employee Security Of Medical Imaging Technician Students Who Have Internship In Radiology Unit In HospitalsHastanelerin Radyoloji Biriminde Staj Yapan Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Proğramı Öğrencilerinin Çalışan Güvenliği Konusundaki Farkındalığı
60EnglishDidem SarimehmetDidem Sarimehmet, Bahar CandaŞ, Sevilay HİntİstanChanging Health System: Telenursing
61TurkishGalip Safa AktÜrkGalip Safa AktÜrk, Nurhan GÜmrÜkÇÜoĞlu, Ogün Uzun, ünzile TopalSearching The Effects Of Magnetic Field On Forgetfulness In Personnel Working At Mri-related JobsMrg Alanında Çalışan Personelin Manyetik Alnın Unutkanlık Üzerine Etkisinin Araştırılması
68EnglishZeynep KöseNurhan Gümrükçüoğlu, Zeynep Köse, Galip Safa Aktürk, Kutluhan ÇolakDetermination Of Occupational Risk Perceptions Of Vocational School Of Health Services Students
69EnglishZeynep KöseNurhan Gümrükçüoğlu, Zeynep Köse, Galip Safa Aktürk, Kutluhan ÇolakPoİnt Of Vİew Of The Students İn Vocatİonal School Of Health Servİces On Functİonal Foods
70TurkishYağmur AkbalYağmur Akbal, Elif Okur, Burcu Çuvalcı, Sevilay HintistanYaŞlanan DÜnyada YaŞlanan TÜrkİye Ve Polİtİkalar
71EnglishBurcu ÇuvalcİBurcu Çuvalcİ, Yağmur Akbal, Elif Okur, Sevilay Hİntİstan"do Not Resuscitate" Order And NursingTÜrkİye’de “do Not Resuscitate” Talİmati Ve HemŞİrelİk
72TurkishElif OkurElif Okur, Burcu Çuvalci, Yağmur Akbal, Nesrin NuralSleep Disorders And Nursing Care In Heart FailureKalp Yetmezliğinde Uyku Bozuklukları Ve Hemşirelik Bakımı
77TurkishAyşe Nur SerbestAyşe Nur SerbestErgonomi Tarihinde Sağlık
83TurkishOgün UzunOgün Uzun, Nurhan Gümrükçüoğlu, Galip Safa AktürkPhysical Child Abuse In RadiologyRadyolojİde Fİzİksel Çocuk İstİsmari
106TurkishAyşe Nur SerbestAyşe Nur SerbestGeçmişten Günümüze Hemşirelik
124TurkishEnes BulutEnes Bulut, Dİlek Çİlİngİr, Ceyda Uzun ŞahİnAromaterapinin Yoğun Bakım Sürecine Etkileri
128TurkishGül ÇakirGül Çakir, Dilek ÇİlİngİrCerrahi Sonrası Hızlandırılmış İyileşme Protokolü (enhanced Recovery After Surgery-eras)
129TurkishGül ÇakirGül Çakir, Dilek ÇİlİngİrHemodİnamİk Monİtorİzasyon
132TurkishDilek ÇİlİngİrDilek Çİlİngİr, Perihan ŞİmŞekBir Nefes Sıhhat İçin Tamamlayıcı Bir Terapi Yöntemi: Aromaterapi

3rd Session (Oral and Poster Presentations) April 25, 2018 Wednesday 18:30-19:30
AKM Büyük Salon
Karma
Chair Professor Mevhibe Asiye CoŞar
Vice-Chair: Assoc. Prof. Ahmet Tanyildiz
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
13TurkishAhmet TanyıldızAhmet TanyıldızAbout The Composed Poetry Of MuhibbiMuhibbî’nin Bestelenmiş Şiirleri Üzerine
35TurkishSelami ŞimşekSelami Şimşek, Furkan Ustakurt, Ahmet VuralIn Suleİman The Magnificent’s Divan Sufism And Islamic SufisKanûnî Sultan Süleyman (muhibbî) Divânı'nda Sûfîlik Ve İslam Sûfîleri
65TurkishAsiye Mevhibe CoşarAsiye Mevhibe Coşar The 16th Century Turkish And Muhibbi’s Language16. Yüzyıl Türkçesi Ve Muhibbi'nin Dili
101TurkishKayhan AtikKayhan AtikSultan Süleyman The Magnificent And Lütfi PashaKanuni Sultan Süleyman Ve Lütfi Paşa
133TurkishBariŞ TÜrkerBariŞ TÜrkerSkapular Dİskİnezİ
3rd Session (Oral and Poster Presentations) April 25, 2018 Wednesday 18:30-19:30
AKM Küçük Salon
Eğitim
Chair Professor Bülent Güven
Vice-Chair: Dr. Muhammet Berigel
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
43TurkishFatih GürcanFatih Gürcan, Uğur Şevik, Tolga BerberAnalysis Of Current Market Demands For Programming LanguagesProgramlama Dillerine Yönelik Güncel Piyasa Taleplerinin Belirlenmesi
54TurkishAlev DuranZafer TangÜlÜ, Alev DuranConsideration Of Program Of Hungarian History Education And Turkish History EducationMacaristan Tarih Öğretimi Programı İle Türkiye Tarih Öğretimi Programı Konularının Bir Değerlendirmesi
76TurkishŞenol Mail PalaHüseyin Hüsnü Bahar, Şenol Mail Pala, Adem BaŞibÜyÜkEvaluation Of Teacher's Views On The Changes Made In Social Studies Course Curriculum-2017Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı-2017’de Yapılan Değişikliklere Ilişkin öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi
84TurkishŞenol Mail PalaŞenol Mail Pala, Hüseyin Hüsnü Bahar, Adem BaŞibÜyÜkEvaluation Of Teachers' Views On Skills And Values In Social Studies Course Curriculum-2017Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı-2017’ye Eklenen Beceri Ve Değerlere Ilişkin öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi
137TurkishMuhammed BerigelMuhammed Berigel, Lokman Şilbir, Adil YildizÜniversite Öğrencilerin Uzaktan Alışkanlıklarının İncelenmesi: KtÜ Ortak Dersler Örneği