• Türkçe
  • English

UKSSS 2018 - Congress Program
24 April 2018 April 24, 2018 Tuesday

14:00-15:45:

Opening, Opening Statements and Invited Speaker: Prof. Dr. İlber ORTAYLI Presentation Langugae: Turkish Hall: Hasan Turan Salonu

15:45-16:00:

Coffee Break

16:00-17:15:

Panel: Zigetvar Önünde Kanuni Hall: Hasan Turan Salonu

16:00-17:15:

Panel: Kanuni Döneminin Deniz Politikaları Hall: Fahri Kuran Salonu

17:15-17:30:

Coffee Break

17:30-18:30:

1st Session (Oral Presentations)

18:30-18:45:

Coffee Break

18:45-19:45:

2nd Session (Oral Presentation)

20:00-22:00:

Opening Dinner


25 April 2018 April 25, 2018 Wednesday

09:30-10:45:

Panel: İmparatorluktan Cumhuriyete Trabzon Hall: AKM Büyük Salon

10:45-11:00:

Coffee Break

11:00-12:30:

Panel: Geçmişten Günümüze Batı ile İlişkiler Hall: AKM Büyük Salon

12:40-14:00:

Lunch

14:00-15:15:

Panel: Hukuk Açısından Kanuni Dönemi Hall: AKM Büyük Salon

15:15-15:30:

Coffee Break

15:30-16:45:

Panel: Sultan Süleyman ve Trabzon Hall: AKM Büyük Salon

16:45-17:00:

Coffee Break

17:00-18:15:

Panel: Türk-Macar İlişkilerinden Kesitler Hall: AKM Büyük Salon

18:15-18:30:

Coffee Break

18:30-19:30:

3rd Session (Oral and Poster Presentations)

20:00-22:00:

Closing Dinner


26 April 2018 April 26, 2018 Thursday

09:00-20:00:

Social Events

09:00-18:00:

Gümüshane Trip (Gümüşhane Süleymaniye District, Karaca Cave)1st Session (Oral Presentations) April 24, 2018 Tuesday 17:30-18:30
Fahri Kuran Salonu
Tarih
Chair Professor Mehmet Alaaddin Yalçinkaya
Vice-Chair: Dr. Mehmet Fatih Gökçek
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
30TurkishErhan Burhan ÇavdaroğluMert Can Erdoğan, Erhan Burhan ÇavdaroğluOttoman Political Thought Among The Bureaucracy Of The Sultan SuleymanSultan Süleyman Bürokrasisinde Osmanlı Siyaset Düşüncesi
34TurkishA. Güngör ÜçüncüoğluA. Güngör Üçüncüoğlu, Mustafa DurmuşL. Uluslararasi Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu 24-26 Nisan 2019
67TurkishIlhan GökMehmet Fatih Gökçek, Ilhan Gök1742-1759 Tarihleri Arasında Trabzon Hatuniye Vakfı Ile Ilgili Istanbul'a Arz Edilen Sorunlar Ve Merkezin Bunlara Getirdiği Çözümler
135TurkishMesut YılmazMesut Yılmaz, Muzaffer BaşkayaNational Holiday Celebrations In Trabzon In The First Years Of The Republic (1925-1950)Cumhuriyetin Ilk Yıllarında Trabzon’da Milli Bayram Kutlamaları (1925-1950)

1st Session (Oral Presentations) April 24, 2018 Tuesday 17:30-18:30
Ahmet Selim Teymur Salonu
Sağlık
Chair Professor Ahmet Ayar
Vice-Chair: Inst. Dr. Ceyda Uzun Şahin
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
95TurkishUçar KüçükUçar Küçük, Galip Usta, Kemal Torpuş, Mustafa BerentDevelopment Of Emergency Health Services In TurkeyTürkiye’de Acil Sağlik Hizmetlerinin Gelişimi
114TurkishMelek Ertürk YavuzMelek Ertürk Yavuz, Dilek ÇilingirAcil Servis Sağlik Çalişanlarinin Karşilaştiklari Riskler Ve Önlemler
121TurkishCeyda Uzun ŞahinCeyda Uzun Şahin, Dilek Çilingir, Enes BulutCerrahi Alan Enfeksiyonlarında Güncel Yaklaşımlar: Literatür Taraması

1st Session (Oral Presentations) April 24, 2018 Tuesday 17:30-18:30
Bedri Rahmi Eyüpoğlu Salonu
Sağlık
Chair Professor Nesrin Nural
Vice-Chair: Inst. Dr. Hilal Pekmezci Purut
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
31TurkishAydanur AydinAydanur Aydin, Ayla GürsoyPatient Monitoring From Now To Nursing Dünden Bugüne Hemşirelikte Hasta Izlemi
81TurkishHilal Pekmezci PurutHilal Pekmezci Purut, Sevilay Hintistan, Bahar Kefeli ÇolTeknoloji Kullaniminin Yaşliya Yansimasi
105TurkishYağmur AkbalYağmur Akbal, Elif Okur, Burcu Çuvalci, Nesrin NuralDuymadım, Görmedim, Bilmiyorum: Yaşlılarda Istismar Ve Ihmal
119TurkishAysun CanAysun Can, Sevilay HintistanÇağimizin Hastaliği: Sevgisizlik

1st Session (Oral Presentations) April 24, 2018 Tuesday 17:30-18:30
Kanuni Salonu
Eğitim
Chair Assoc. Prof. Mehmet Okutan
Vice-Chair: Dr. Muhammet Berigel
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
44TurkishFatih GürcanFatih Gürcan, Tolga Berber, Uğur ŞevikDetermination Of The Priorities Of Candidate Students In University Preferences: A Data Mining Application On Twitter PlatformAday Öğrencilerin Üniversite Tercihlerindeki Önceliklerinin Belirlenmesi: Twitter Platformu Üzerinde Veri Madenciliği Uygulaması
50TurkishMehmet - AkpinarMehmet - Akpinar, Sevcan - Kranda1998, 2005, 2015 Ve 2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarinin Grafik Okuryazarlik Becerisi Açisindan Incelenmesi
102EnglishMuhammet BerigelMuhammet BerigelQuality Standarts For Ict Supported Distance Education In Turkey
123TurkishMehmet OkutanMehmet OkutanKanuni Sultan Süleyman Ve Eğitim

1st Session (Oral Presentations) April 24, 2018 Tuesday 17:30-18:30
Nihat Turan - 1 Salonu
Tarih
Chair Professor Melek Öksüz
Vice-Chair: Dr. Betül Saylan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
4TurkishBetül SaylanBetül SaylanMystical Life Of Period Of Kanuni Sultan Süleyman And The Relationship Between Kanuni And Mewlewiyye According To Mewlewi SourcesKānûnî Sultan Süleyman Dönemi Tasavvufî Hayat Ve Mevleviyye Kaynaklarına Göre Kānûnî’nin Mevleviyye Ile Ilgisi
11TurkishKemal SaylanKemal SaylanOttoman Period Monuments In Gumushane: Sultan Suleyman Han's KulliyeGümüşhane’de Osmanlı Dönemi Eserleri: Sultan Süleyman Han Külliyesi
79TurkishMine Gözübüyük TamerMine Gözübüyük TamerA Scientist Human As An Example In Representing Equality Gender: Mualla EyÜpoĞlu Anhegger From TrabzonToplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Temsilinde Örnek Bir Bilim Insani: Trabzonlu Mualla Eyüpoğlu Anhegger
100TurkishMustafa DiğlerMustafa DiğlerKanunİ Sultan SÜleyman Perİod And NakkaŞ Nİgarİ Portrait Under The MiniaturesKanuni Sultan Süleyman Dönemi Ve Nakkaş Nigari Minyatürlerinde Portre Anlayişi
103TurkishMustafa DiğlerMustafa DiğlerMatrakÇi Nasuh's "beyan-i Menazil-İ Sefer-İ Irakeyn-İ SÜleyman" Innovations In Art And Miniature ArtMatrakçi Nasuh’un “beyan-i Menazil-i Sefer-i Irakeyn-i Süleyman” Eseri Ve Minyatür Sanatina Getirdiği Yenilikler

1st Session (Oral Presentations) April 24, 2018 Tuesday 17:30-18:30
Nihat Turan - 2 Salonu
Edebiyat
Chair Assoc. Prof. Bilal Kirimli
Vice-Chair: Research Assistant Emine Damla Turan
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
39TurkishEmine Damla TuranEmine Damla Turan, Ceyhun Vedat UygurThe Kutadgu Bilig In Kirghiz Turkish: Kuttuu Bilim -the Concept Area Of Administration-Kırgız Türkçesiyle Kutadgu Bilig: Kuttuu Bilim -yönetim Ile Ilgili Kavram Alanı-
85TurkishHilal ÖzkayaHilal ÖzkayaAksu Magazine In The Context Of Poem-government-ideologyŞiir - Iktidar - Ideoloji Bağlamında Aksu Dergisi
87TurkishNeslihan BodurNeslihan BodurA Cultural Value Of Trabzon: Akın MagazineTrabzon’un Kültürel Bir Değeri: Akın Dergisi
88TurkishSümeyye ÇelikSümeyye ÇelikBir Ikinci Meşrutiyet Yayin Organi Resimli Kitap Ve Kadin

1st Session (Oral Presentations) April 24, 2018 Tuesday 17:30-18:30
Fatih Salonu
Edebiyat
Chair Professor Suat Ungan
Vice-Chair: Assoc. Prof. Nazire Erbay
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
10TurkishÖzge Özbay KaraÖzge Özbay KaraMarks Of Social Life In The Muhibbi DivanMuhibbî Dîvânı'nda Sosyal Hayatın Izleri
42TurkishEmre TürkmenEmre TürkmenA Discourse Analysis Of The Fermans Concerning The Capture Of The Heir Apparent Bayezid As Recorded In No. 3 Mühimme DefterSöylem Analizi Denemesi: 3 Numaralı Mühimme Defteri’nde Şehzade Bayezid’in Yakalanmasına Ilişkin Yer Alan Hükümler
107TurkishSuat UnganSuat UnganOn Dokuzuncu Yüzyıl Divan Ve Halk Şairlerinin Ortak Noktaları
116TurkishNazire ErbayNazire Erbay19. Yüzyil Aydin Ve Şairi Olarak Bayburtlu Zihni’nin Şiirlerinde Trabzon

1st Session (Oral Presentations) April 24, 2018 Tuesday 17:30-18:30
Yavuz Salonu
Edebiyat
Chair Professor Mevhibe Asiye Coşar
Vice-Chair: Assoc. Prof. Savaşkan Cem Bahadir
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
6TurkishEmel Nalçacigil ÇopurEmel Nalçacigil Çopur Ideal Life Principles In The MuhİbbİĞ DİvanMuhibbî Dîvânı'nda Ideal Yaşam Ilkeleri
48TurkishAbdulhakim TuğlukAbdulhakim TuğlukA Study About Şerafettin Yaltkaya’s Poem Called Yaltkaya’nın ‘firdevs-âşiyân Sultan Süleymân Hân Kânûnî Hazretlerinin Türbe-i Mübâreklerini Ziyâretde’Şerafettin Yaltkaya’nın ‘firdevs-âşiyân Sultan Süleymân Hân Kânûnî Hazretlerinin Türbe-i Mübâreklerini Ziyâretde’ Adlı Manzumesi Üzerine Bir Inceleme
64TurkishArzu CantürkMehmet Akpınar, Arzu CantürkSosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sınav Türü Tercih Ve Nedenleri Ile Sınavlara Hazırlanma Şekillerinin Öğrenmeleri Üzerindeki Etkisi
120TurkishSavaşkan Cem BahadırSavaşkan Cem BahadırKanunî Sultan Süleyman Dönemi Şarap Yasağının Bâkî Divanı’ndaki Izleri

1st Session (Oral Presentations) April 24, 2018 Tuesday 17:30-18:30
Ortahisar Salonu
Edebiyat
Chair Professor Temel Öztürk
Vice-Chair: Dr. Emine Bilgehan Türk
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
26TurkishMehmet ÖzdemirMehmet ÖzdemirAn Analysis On Love And Attachment In Dede Korkut Book Based On The Idea Of Having Children In Turkish Culture Türk Kültüründe Çocuk Olgusundan Hareketle Dede Korkut Kitabı’nda Sevgi Ve Bağlılık Temalarının Incelenmesi
91TurkishHatem TürkHatem TürkIsmet Zeki Eyuboğlu Ve Şiirleri Üzerinde Bir Inceleme
92TurkishEmine Bilgehan TürkEmine Bilgehan TürkEdebiyat Tarihlerinin Unutulan Yüzü Hakkı Süha Gezgin Ve Hikâyeciliği
93TurkishHatem TürkHatem Türk, Onur YilmazThe Ordu Halkevi Media Organ: Ordu And Yeşil Ordu MagazinesOrdu Halkevi Yayın Organı: Ordu Ve Yeşil Ordu Dergisi
1st Session (Oral Presentations) April 24, 2018 Tuesday 17:30-18:30
Hasan Turan Salonu
Hukuk
Chair Assoc. Prof. Recep Narter
Vice-Chair: Res. Ass. Dr. Hilal Yazici
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
1TurkishBetül KayarBetül KayarThe Legal Analysis Of The Kat'-i Tarîk Situations In The Ottoman Empire During The Period Of Kanun-i Sultan SüleymanKanun-i Sultan Süleyman Döneminde Osmanlı Devleti’nde Gerçekleşen Kat’-ı Tarîk Vâkıâlarının Hukuki Tahlili
3TurkishGamze Nur ŞahinGamze Nur ŞahinA Method To Audit Divan-ı Hümayun Starting From The Kanuni Period: The Audit Behind The CageDivan-ı Hümâyun’un Denetlenmesinde Kanuni Döneminde Başlayan Bir Yöntem: Kafes Arkası Denetim
90TurkishMahmut CeylanMahmut CeylanThe Principle Of Legality On Administrative SanctionsIdari Yaptırımlarda Kanunilik Ilkesi
113TurkishHilal YaziciHilal YaziciThe Problem Of The Execution Of Individual Application DecisionsBireysel Başvuru Kararlarının Uygulanması Sorunu
2nd Session (Oral Presentation) April 24, 2018 Tuesday 18:45-19:45
Fahri Kuran Salonu
Sanat Tarihi
Chair Professor Mehmet Yavuz
Vice-Chair: Dr. Mustafa Diğler
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
24TurkishFatma AkçaFatma AkçaTracking Of Miniatures Kanuni Sultan SüleymanMinyatürlerin Izinde Kanuni Sultan Süleyman
40TurkishMehmet YavuzMehmet YavuzKanuni Devrinde Trabzon İç Kale (yukarı Hisar)’da Yapılan Sur Duvarı Yenilemesi Ve DüşündürdükleriKanuni Devrinde Trabzon Iç Kale (yukarı Hisar)’da Yapılan Sur Duvarı Yenilemesi Ve Düşündürdükleri
127TurkishCeyda Uzun ŞahinCeyda Uzun Şahin, Dilek Çilingir, Enes BulutAmeliyat Öncesi Dönemde Hasta Bakımına Ilişkin Güncel Yaklaşımlar: Literatür Taraması

2nd Session (Oral Presentation) April 24, 2018 Tuesday 18:45-19:45
Ahmet Selim Teymur Salonu
Eğitim
Chair Professor Rahmi Çiçek
Vice-Chair: Assoc. Prof. Bahar Yalın
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
41TurkishRahmi ÇiçekRahmi ÇiçekSuleyman The Magnificant And His Age In Textbooks Of The Age Of AtatürkAtatürk Dönemi Ders Kitaplarında Kanuni Sultan Süleyman Ve Dönemi√
52TurkishFikret SözbilirFikret SözbilirCareer Adaptability And Vocational Identity In Terms Of Influential Factors In Job Choice And AgeMeslek Seçiminde Etkili Faktörler Ve Yaş Bakımından Kariyer Uyumu Ve Mesleki Kimlik
58TurkishBahar YalınBahar Yalın, Sibel AkConstruction Of History And Truth In Television: Kanuni Sultan Süleyman And Representation In His Age Of Series Of Muhteşem YüzyılTarih Ve Gerçek Inşasında Televizyon: Kanuni Sultan Süleyman Ve Döneminin Muhteşem Yüzyıl Dizisindeki Temsili
75TurkishAkın YıldırımAkın Yıldırım, Tuğçe EkizSosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Şehir Kimliğini Tanıma Becerileri Fatih Eğitim Fakültesi Örneği

2nd Session (Oral Presentation) April 24, 2018 Tuesday 18:45-19:45
Bedri Rahmi Eyüpoğlu Salonu
Sağlık
Chair Professor Hikmet Yazıcı
Vice-Chair: Assoc. Prof. Dilek Çilingir
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
36TurkishBurcu ÇuvalciBurcu Çuvalci, Yağmur Akbal, Elif Okur, Sevilay HintistanYaşlılarda Yalnızlık Ve Yalnız Yaşlıya Yaklaşım
108TurkishElif OkurElif Okur, Burcu Çuvalci, Yağmur Akbal, Sevilay HintistanYaşlı Sağlığında Dördüncül Koruma Ve Hemşirenin Savunucu Rolü
117TurkishAysun CanAysun Can, Sevilay HintistanTarihin Salgin Hastaliklari Yerini Yeni Bir Korkuya Birakti: “sağliksiz Yaşlanma”
125TurkishDilek ÇilingirDilek Çilingir, Ceyda Uzun Şahin , Enes BulutSelçuklular Ve Osmanlılarda Darüşşifalar Ve Müzik Terapi

2nd Session (Oral Presentation) April 24, 2018 Tuesday 18:45-19:45
Kanuni Salonu
Karma
Chair Assoc. Prof. Recep Narter
Vice-Chair: Assoc. Prof. Mine Gözübüyük Tamer
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
5TurkishMine Gözübüyük TamerMine Gözübüyük TamerA Form Of Material Culture: Historical Fountains Disappearing From Social And Cultural Life: Historical Fountains In TrabzonSosyal Ve Kültürel Hayatimizda Kaybolmakta Olan Maddi Bir Kültür Örneği: Tarihi Trabzon Çeşmeleri
16TurkishSoner DemirtaşSoner DemirtaşThe Tendency Toward Decriminalisation And Avoiding PunishmentTürk Hukukunda Suç Olmaktan Çıkarma Ve Ceza Vermekten Kaçınma Eğilimi
21EnglishSeda Gayretli AydınSeda Gayretli AydınEnactments Related To Marriage At Kanuni Sultan Suleyman Period 

2nd Session (Oral Presentation) April 24, 2018 Tuesday 18:45-19:45
Nihat Turan - 1 Salonu
Tarih
Chair Professor Kenan Inan
Vice-Chair: Assoc. Prof. Özgür Yilmaz
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
17TurkishÖzgür YilmazÖzgür YilmazGeorges Outrey's Consulate In Trabzon (1832-1842)Georges Outrey'nin Trabzon Konsolosluğu (1832-1842)
20TurkishKenan InanKenan InanOrta Hisar: A Quarter Of Governors In Mid 17th Century TrabzonOrta Hisar: 17. Yüzyıl Trabzon'unda Bir Yönetici Mahallesi
55TurkishAlev DuranAlev Duran, Ismail Köse An Important Impact On Turkish - Hungarian Relations: Turkology In The Light Of Hungarian Archive VisionTürk - Macar Ilişkilerinde Önemli Bir Etki: Macar Arşiv Vesikalari Işiğinda Türkoloji
86TurkishAyşe Asude Soysal DoğanAyşe Asude Soysal DoğanThree Sufis In The Reign Of Sultan Süleyman The Magnificent: Sofyalı Bâlî Efendi, Tireli Bâlî Efendi, Hamza Bâlî Kanunî Sultan Süleyman Devrinde Yaşamış Üç Bâlî: Sofyalı Bâlî Efendi, Tireli Bâlî Efendi, Hamza Bâlî

2nd Session (Oral Presentation) April 24, 2018 Tuesday 18:45-19:45
Nihat Turan - 2 Salonu
Edebiyat
Chair Professor Hatice Şahin
Vice-Chair: Professor Erdoğan Erbay
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
27TurkishHatice ŞahinHatice ŞahinOn Accepted Galat In Galat DictionariesGalat Sözlüklerinde Galat Kabul Edilenler Üzerine
62EnglishRaşit ÇolakRaşit ÇolakAn Arch Poet’s Or A Sultan's Love
131TurkishErdoğan ErbayErdoğan ErbayNamık Kemal, Historical Novel, France, French LiteratureOn Dokuzuncu Yüzyıl, Tarihi Roman Ve Namık Kemâl

2nd Session (Oral Presentation) April 24, 2018 Tuesday 18:45-19:45
Fatih Salonu
Eğitim
Chair Professor Suat Ungan
Vice-Chair: Assoc. Prof. Savaşkan Cem Bahadir
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
47TurkishMehmet AkpınarMehmet Akpınar, Meryem KekeçEffects Of The Introduction Process To The European Union On Social Studies CurriculumAvrupa Birliğine Giriş Sürecinin Sosyal Bilgiler Öğretim Programına Etkileri
110TurkishFatih GürcanFatih Gürcan, Muhammet BerigelAnalysis Of Research Trends In Distance Education Literature By Probabilistic Topic Modeling MethodUzaktan Eğitim Literatüründeki Araştırma Eğilimlerinin Olasılıksal Konu Modelleme Yordamıyla Analizi
118TurkishSavaşkan Cem BahadırSavaşkan Cem BahadırBâkî’nin Gözünden Sultan Süleyman
130TurkishMustafa ÜreyMustafa Ürey, Maşide GülerFen Bilgisi Öğretmen Adaylarinin Çevresel Vatandaşlik Algilarinin Değerlendirilmesi

2nd Session (Oral Presentation) April 24, 2018 Tuesday 18:45-19:45
Yavuz Salonu
Karma
Chair Professor Mustafa Çağatay Okutan
Vice-Chair: Dr. Muhammet Berigel
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
23TurkishAbdulkadir AksuAbdulkadir AksuKentsel Gelişiminde Belediyelerin Imar Planlarının Rolü
82EnglishÖzgür DemirtaşÖzgür Demirtaş, Neslihan Derin, Mustafa KaracaHİzmetkÂr LİderlİĞİn ÖrgÜtsel VatandaŞlik DavraniŞi Ve ÇaliŞanlarin YaraticiliĞi Üzerİndekİ Etkİsİ: Lİdere Olan GÜvenİn Aracilik Etkİsİ
104TurkishNeslihan DerinNeslihan Derin, Özgür DemirtaşVizyoner Liderlik
112TurkishMuhammet BerigelMuhammet Berigel, Murat AtasoyEvaluation Of Distance Learning Activities Of Karadeniz Technical University Through Google Analytics DataKaradeniz Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Faaliyetlerinin Google Analitik Verileri Üzerinden Değerlendirilmesi
2nd Session (Oral Presentation) April 24, 2018 Tuesday 18:45-19:45
Ortahisar Salonu
Tarih
Chair Professor Mehmet Alaaddin Yalçinkaya
Vice-Chair: Dr. Muzaffer Başkaya
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
15TurkishSerkan DemirelSerkan DemirelA Discussion Note On The Eurocentric View In Ancient History StudiesEskiçağ Tarihi Çalişmalarinda Avrupamerkezci Bakiş Açisi Üzerine Bir Tartişma Notu
25TurkishMehmet Alaaddin YalçinkayaMehmet Alaaddin YalçinkayaElizabeth Çağı Tarihçisi Richard Knolles’in Ingilizce Ilk “türk Tarihi” Eserinde Kanuni Dönemi
78TurkishSelim ParlazSelim ParlazCeneviz Elçilerinin Mektupları Işığında Sultan Süleyman Dönemi Gelişmeleri Hakkında Bazı Notlar (1558-1566)
89TurkishMuzaffer BaşkayaMuzaffer Başkaya Establishing Of The Development Society Of Trabzon Province, Its Activities, And A Neighborhood Arose Within This Scope: Kalkinma Mahallesi (development Neighborhood)Trabzon Ilini Kalkındırma Cemiyetinin Kuruluşu Faaliyetleri Ve Bu Kapsamda Ortaya Çıkan Bir Mahalle: Kalkınma Mahallesi
3rd Session (Oral and Poster Presentations) April 25, 2018 Wednesday 18:30-19:30
AKM Fuaye Alanı
Karma
Chair
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
37TurkishUçar KüçükMuhammed Yildiz, Uçar Küçük, Enver Caner, Kemal TorpuşHistorical Development Process Of Physiotherapy And RehabilitationFizyoterapi Ve Rehabilitasyonun Tarihsel Gelişim Süreci
38TurkishAydanur AydinAydanur Aydin, Ayla GürsoyNursİng Travel İn TİmeHemşireliğin Zamandaki Yolculuğu
53TurkishUçar KüçükEnver Caner, Muhammed Yildiz, Uçar Küçük, Galip UstaHistorical Development Process Of NursingHemşireliğin Tarihsel Gelişim Süreci
56EnglishBahar CandaşBahar Candaş, Didem Sarimehmet, Ayla Gürsoy, Sevilay HintistanDeveloping Technological Approches: Robotic Surgery And Nursing
59TurkishGalip Safa AktürkGalip Safa Aktürk, Nurhan Gümrükçüoğlu, Kutluhan ÇolakAwareness Of Employee Security Of Medical Imaging Technician Students Who Have Internship In Radiology Unit In HospitalsHastanelerin Radyoloji Biriminde Staj Yapan Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Proğramı Öğrencilerinin Çalışan Güvenliği Konusundaki Farkındalığı
60EnglishDidem SarimehmetDidem Sarimehmet, Bahar Candaş, Sevilay HintistanChanging Health System: Telenursing
61TurkishGalip Safa AktürkGalip Safa Aktürk, Nurhan Gümrükçüoğlu, Ogün Uzun, Ünzile TopalSearching The Effects Of Magnetic Field On Forgetfulness In Personnel Working At Mri-related JobsMrg Alanında Çalışan Personelin Manyetik Alnın Unutkanlık Üzerine Etkisinin Araştırılması
68EnglishZeynep KöseNurhan Gümrükçüoğlu, Zeynep Köse, Galip Safa Aktürk, Kutluhan ÇolakDetermination Of Occupational Risk Perceptions Of Vocational School Of Health Services Students
69EnglishZeynep KöseNurhan Gümrükçüoğlu, Zeynep Köse, Galip Safa Aktürk, Kutluhan ÇolakPoİnt Of Vİew Of The Students İn Vocatİonal School Of Health Servİces On Functİonal Foods
70TurkishYağmur AkbalYağmur Akbal, Elif Okur, Burcu Çuvalcı, Sevilay HintistanYaşlanan Dünyada Yaşlanan Türkiye Ve Politikalar
71EnglishBurcu ÇuvalciBurcu Çuvalci, Yağmur Akbal, Elif Okur, Sevilay Hintistan"do Not Resuscitate" Order And NursingTürkiye’de “do Not Resuscitate” Talimati Ve Hemşirelik
72TurkishElif OkurElif Okur, Burcu Çuvalci, Yağmur Akbal, Nesrin NuralSleep Disorders And Nursing Care In Heart FailureKalp Yetmezliğinde Uyku Bozuklukları Ve Hemşirelik Bakımı
77TurkishAyşe Nur SerbestAyşe Nur SerbestErgonomi Tarihinde Sağlık
83TurkishOgün UzunOgün Uzun, Nurhan Gümrükçüoğlu, Galip Safa AktürkPhysical Child Abuse In RadiologyRadyolojide Fiziksel Çocuk Istismari
106TurkishAyşe Nur SerbestAyşe Nur SerbestGeçmişten Günümüze Hemşirelik
124TurkishEnes BulutEnes Bulut, Dilek Çilingir, Ceyda Uzun ŞahinAromaterapinin Yoğun Bakım Sürecine Etkileri
128TurkishGül ÇakirGül Çakir, Dilek ÇilingirCerrahi Sonrası Hızlandırılmış Iyileşme Protokolü (enhanced Recovery After Surgery-eras)
129TurkishGül ÇakirGül Çakir, Dilek ÇilingirHemodinamik Monitorizasyon
132TurkishDilek ÇilingirDilek Çilingir, Perihan ŞimşekBir Nefes Sıhhat Için Tamamlayıcı Bir Terapi Yöntemi: Aromaterapi

3rd Session (Oral and Poster Presentations) April 25, 2018 Wednesday 18:30-19:30
AKM Büyük Salon
Karma
Chair Professor Mevhibe Asiye Coşar
Vice-Chair: Assoc. Prof. Ahmet Tanyildiz
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
13TurkishAhmet TanyıldızAhmet TanyıldızAbout The Composed Poetry Of MuhibbiMuhibbî’nin Bestelenmiş Şiirleri Üzerine
35TurkishSelami ŞimşekSelami Şimşek, Furkan Ustakurt, Ahmet VuralIn Suleİman The Magnificent’s Divan Sufism And Islamic SufisKanûnî Sultan Süleyman (muhibbî) Divânı'nda Sûfîlik Ve Islam Sûfîleri
65TurkishAsiye Mevhibe CoşarAsiye Mevhibe Coşar The 16th Century Turkish And Muhibbi’s Language16. Yüzyıl Türkçesi Ve Muhibbi'nin Dili
101TurkishKayhan AtikKayhan AtikSultan Süleyman The Magnificent And Lütfi PashaKanuni Sultan Süleyman Ve Lütfi Paşa
133TurkishBariş TürkerBariş TürkerSkapular Diskinezi
3rd Session (Oral and Poster Presentations) April 25, 2018 Wednesday 18:30-19:30
AKM Küçük Salon
Eğitim
Chair Professor Bülent Güven
Vice-Chair: Dr. Muhammet Berigel
Paper NoPresentation LangugaePresenterAuthorsAbstract TitleBildiri Başlığı
43TurkishFatih GürcanFatih Gürcan, Uğur Şevik, Tolga BerberAnalysis Of Current Market Demands For Programming LanguagesProgramlama Dillerine Yönelik Güncel Piyasa Taleplerinin Belirlenmesi
54TurkishAlev DuranZafer Tangülü, Alev DuranConsideration Of Program Of Hungarian History Education And Turkish History EducationMacaristan Tarih Öğretimi Programı Ile Türkiye Tarih Öğretimi Programı Konularının Bir Değerlendirmesi
76TurkishŞenol Mail PalaHüseyin Hüsnü Bahar, Şenol Mail Pala, Adem BaşibüyükEvaluation Of Teacher's Views On The Changes Made In Social Studies Course Curriculum-2017Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı-2017’de Yapılan Değişikliklere Ilişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi
84TurkishŞenol Mail PalaŞenol Mail Pala, Hüseyin Hüsnü Bahar, Adem BaşibüyükEvaluation Of Teachers' Views On Skills And Values In Social Studies Course Curriculum-2017Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı-2017’ye Eklenen Beceri Ve Değerlere Ilişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi
137TurkishMuhammed BerigelMuhammed Berigel, Lokman Şilbir, Adil YildizÜniversite Öğrencilerin Uzaktan Alışkanlıklarının Incelenmesi: Ktü Ortak Dersler Örneği